Kontakt

Rum för Papper

Vallgatan 19
Victoriapassagen
41116
Göteborg
031 711 34 00
info@rumforpapper.se

Öppettider

Tillfälliga öppettider:
Mån-Fre: 11.00-18.00
Lördagar 11.00-16.00