Kontakt

Rum för Papper

Vallgatan 19
Victoriapassagen
41116
Göteborg
031 711 34 00
info@rumforpapper.se

Org Nr. 556775-0061

Öppettider

Mån-Fre: 10.00-18.00
Lördagar: 11.00-16.00

Org Nr. 556775-0061