Kontakt

Rum för Papper

Vallgatan 19
Victoriapassagen
41116
Göteborg
031 711 34 00
info@rumforpapper.se

Öppettider

Mån-Fre: 11.00-17.00
Lördagar 12.00-15.00