Ömtåliga konstruktioner av Åsa Andersson

I Lager
325,00 kr 260,00 kr

På Rum för Papper kan emellanåt extra vackra publikationer gästspela. Såsom det här vackra objektet, som mer är ett konstverk än en "vanlig" publikation.

Mini-biblioteket, Ömtåliga konstruktioner, tio häften (2019), av Åsa Andersson innehåller tio häften i en präglad kartongkassett. Häftena utgör olika poetiska rum med bilder och texter vilka skapar en konceptuell och associativ spelplats, på totalt 376 sidor.

Häftena kan locka läsare inom bl a bildkonst, litteratur, existensiell filosofi, estetik, den japanska tevärlden - men förhoppningsvis också helt andra personer. Ambitionen är att kassetten med sina tio häften är något vackert, poetiskt att dras till, med allvar. Och att häftenas innehåll ska väcka lust till förnimmelser och varsamhet.

Bilderna är dokumentära eller iscensatta, ibland dubbelexponerade fotografier, grafik, konstobjekt och teckningar. Texterna blandar essä, prosa och kortdikt. 

Åsa Anderssons publikation, Ömtåliga konstruktioner, tio häften (2019), innehåller tio häften i en präglad kartongkassett. Häftena utgör olika poetiska rum med bilder och texter vilka skapar en konceptuell och associativ spelplats, på totalt 376 sidor.

Titlar på häftena: Körsbärsblomssanatoriet, Dawn Chorus, Hiroshima Blossom Keepers, Shakkei - Lånade landskap, Utdrag ur Tedagbok, Krigsbarnet - Pärlor, Kiosken, Broar, Konceptuell intimitet, Klippdocksträdet.


Formgivning: Andrejs Ljunggren och Gabriel Kanulf.
Tryckt med stöd av Stiftelsen Längmanska kulturfonden, Kulturrådet.

Hemsida: www.puderfilosofi.se

Film som visar fem av häftena: https://www.youtube.com/watch?v=PZA3aDM5EyQ&list=PLytJtzE6p3_AliyNMDXb0XdMJxp22GXtJ&index=34